رفاقت به سبک شهید

رفاقت به سبک شهید

جوانی عکس خودش را نزد امام(ره) فرستاد وگفت:
یک نصیحتی برای دنیا وآخرت به من کنید
امام نوشتن:
«انا لله و انا اِلیه راجعون»
ما مال خدائیم!
آدم مالِ کسی را صرف دیگری نمیکند...

!!!

هو الرحمن الرحیم

گفت به سلامتیه اون راننده تاکسی که توی این گرما
کولر ماشینش رو برای چادری‌ها روشن می کنه
گفتم نه!
به سلامتیه اون بانوی چادری که
اگر کولر هم براش روشن نکنن بازم به چادرش افتخار می‌کنه
  • بانــــوی گمنــــام